Izjava o konverziji valute

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji teretimo Vašu kreditnu karticu dobiva se konverzijom cijene u eurima u hrvatske kune prema važećem tečaju Hrvatske narodne banke.

Prilikom naplate sa Vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u lokalnu valutu prema tečaju kartičnih udruga. Kao rezultat takvih konverzija postoji mogućnost blage razlike od originalne cijene navedene na našim web stranicama.

FREE GPS - GPS UKLJUČEN U CIJENU (12.01.2018. - 31.03.2018.)